• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Možnosti darovania OZ Štvorlístok

OZ Štvorlístok pre každého 2 z dane 2019_page-0001


Pri poskytnutí sponzorských darov pre naše občianske združenie postupujte nasledovne:

 

Ak sa rozhodnete darovať finančný dar, člen OZ, ktorý bude dar preberať, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 1. Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.

Ak sa rozhodnete darovať vecný dar, člen OZ, ktorý bude dar preberať, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“, viď príloha č. 2. Do Darovacej zmluvy sa uvedie druh daru, spôsob a účel použitia.

Finančný alebo vecný dar sa môže použiť len na ten účel, na ktorý je určený. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma. Darovacia zmluva musí byť písomná.

Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne, vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu daru a ako darca sa uvedie „Anonymný“.

Naše Občianske združenie sa zaväzuje, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je menovaný v predmete darovacej zmluvy a na požiadanie darcu preukáže použitie finančného alebo vecného daru.

Vopred Vám ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu !

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Darovacia zmluva - finančný dar pre OZ.pdf - príloha č. 1 255 kB [pdf]
  Darovacia zmluva - vecný dar pre OZ.pdf - príloha č. 2 254 kB [pdf]
  2% z dane - Ako prispieť 265 kB [pdf]
  2% z dane - tlačivo na vyplnenie 151 kB [pdf]
  OZ Štvorlístok pre každého 2% z dane 2019 139 kB [pdf]