• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Úschova cenných vecí

Naše zariadenie ma vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí PSS v osobitnom bezpečnom priestore. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci od prijímateľa, ktorý o ich prevzatie požiada pri nástupe alebo počas pobytu v zariadení. Pri prevzatí cenných vecí uzatvorí poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom zmluvu o úschove cenných vecí, ktorú zaeviduje do registra zmlúv o úschove cenných vecí.

Priložené fotografie