• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

OZ Štvorlístok spravodajstvo

Potulky Silickou planinou
 Publikované: 10.10.2023,   Zobrazené: 221 x
Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO v záujme uspokojovania kultúrnych a sociálno- spoločenských potrieb prijímateľov sociálnych služieb Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť, organizovalo dňa 21.09.2023 poznávací
Rozlúčka s letom
 Publikované: 22.9.2023,   Zobrazené: 161 x
OZ Štvorlístok pre každého pri DSS Čeláre-Kirť organizovalo v DSS Čeláre-Kirť dňa 07.09.2023 rozlúčku s letom, lečo party.
Návšteva pútnickeho miesta  Mátraverebély-Szentkút
 Publikované: 8.8.2023,   Zobrazené: 283 x
Dňa 02.08.2023 OZ Štvorlístok zorganizovalo zájazd pre prijímateľov maďarskej národnosti na pútnické miesto Mátraverebély-Szentkút.
V jednote je sila
 Publikované: 30.9.2022,   Zobrazené: 296 x
OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO cez KIA NADÁCIA SLOVAKIA získalo finančnú podporu na projekt ,,Relax a šport v parku, pre pokoj duše“. Cieľom projektu je vytvorenie nového priestoru pre relax a šport.
Poďakovanie
 Publikované: 15.2.2022,   Zobrazené: 267 x
Občianske združenie Štvorlístok pre každého, založené pri DSS Čeláre – Kirť veľmi pekne ďakuje všetkým občanom a firmám za poskytnutý finančný príspevok z 2% daní z príjmov v predchádzajúcich rokoch.
Dar od OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO
 Publikované: 14.10.2020,   Zobrazené: 879 x
OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO bolo založené na výpomoc vytvárania materiálnych, technických a fondových podmienok, pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno - spoločenských a voľno-časových potrieb
Športový deň
 Publikované: 3.9.2020,   Zobrazené: 604 x
Covid - 19 a celá pandémia zle pôsobili na prijímateľov sociálnych služieb. Ako náhle sa uvoľnili opatrenia, personál DSS Čeláre - Kírť a OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO zorganizovali stretnutie kamarátov - športové hry. Nazv
Poďakovanie Nadácii EPH za podporený projekt
 Publikované: 5.11.2019,   Zobrazené: 781 x
Cieľom Občianskeho združenia Štvorlístok pre každého je na báze filantropie, altruizmu a dobrovoľníctva združovať občanov so zdravotným postihnutím, ich rodinných príslušníkov a príbuzných, ako aj ďalších, ktorí majú zá
Návšteva ZOO v Bojniciach
 Publikované: 7.5.2019,   Zobrazené: 978 x
Veľkou atrakciou pre prijímateľov sociálnej služby nášho zariadenia sa dňa 15.11.2019 stal zájazd do Bojnickej zoologickej záhrady, ktorý organizovalo OZ Štvorlístok pre každého.
Úprava tabule na pomníku
 Publikované: 16.4.2019,   Zobrazené: 951 x
Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO sa venuje pomoci obyvateľom domova sociálnych služieb Čeláre - Kírť. Ich potreby sú rôznorodé v závislosti od formy a stupňa postihnutia.