• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Sociálne poradenstvo

Je poskytované odbornými zamestnancami sociálneho úseku - sociálnymi pracovníkmi, inštruktormi sociálnej rehabilitácie. Spočíva v poskytovaní základných informácií o možnostiach riešenia problémov našich prijímateľov sociálnej služby a v sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci (psychologickej, právnej, inej). V rámci sociálneho poradenstva poskytujeme poradenské služby aj občanom okolitých obcí a miest. Jedná sa o poskytovanie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovania sociálnej služby v zariadení alebo v inom zariadení v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách. Súčasťou sociálno- poradenskej činnosti je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi prijímateľov sociálnej služby, čo vedie ku skvalitneniu poskytovaných služieb.

Priložené fotografie