• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Nárok občana na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení vzniká vydaním posudku  o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu o ktoré žiadateľ požiada na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (ÚBBSK) nasledovne:

    Žiadateľ zašle na ÚBBSK dôsledne vyplnenú ,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" spolu s ,,Lekárskym nálezom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu" a prílohami uvedenými v bode 11 uvedenej žiadosti na Odbor sociálnych vecí a sociálnych politík ÚBBSK, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručí osobne na podateľňu ÚBBSK v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 - 15:00 hod.

    Tlačivá ,,Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu" (príloha č. 1)  a ,,Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ (príloha č.2) sú dostupné na webovej stránke ZSS Salustia-SZSZI Salustia (www.salustia.sk), alebo si ich žiadateľ môže vyzdvihnúť osobne na úseku sociálno-zdravotnom ZSS Salustia-SZSZI Salustia, Kírť 189, 991 22  Čeláre. Taktiež sú zverejnené na webovej stránke BBSK (www.bbsk.sk) v sekcii ,,SOCIÁLNE SLUŽBY“  ,,PRE OBČANOV" - ,,POSÚDENIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU" . 

Ak si občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám vyplniť a podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jeho súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať jeho rodinní príslušníci.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 144 kB [pdf]
  2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu 30 kB [pdf]