• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

O nás

Zariadenie sociálnych služieb Salustia – Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia zabezpečuje sociálne služby podľa §§ 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách v znení neskorších predpisov celoročnou formou pobytu zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a poruchami správania, s duševnými poruchami, ktoré sú schizofrénia a schizotypové poruchy a telesnými postihnutiami, ktorými sú neurodegeneratívne ochorenia (Huntingtonova choroba) v súlade so Zriaďovacou listinou č. 60968/2023  zo dňa 30.11.2023.

Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Sociálne služby sa poskytujú prijímateľom sociálnych služieb s nasledovnou skladbou kapacity:

• Domov sociálnych služieb (§ 38) – 28 miest

    • Ubytovací dom Javor (Kirť 220, 991 22 Čeláre) 28 osôb - muži


• Špecializované zariadenie (§ 39) – 70 miest

    • Ubytovací dom Breza        (Kirť 224, 991 22 Čeláre) 12 osôb – ženy

                                                                                                        17 osôb – muži

    •  Ubytovací dom Platan        (Kirť 225, 991 22 Čeláre) 18 osôb – muži

    •  Ubytovací dom Lipa (Kirť 236, 991 22 Čeláre) 15 osôb – muži

    •  Ubytovací dom Gaštan (Kirť 227, 991 22 Čeláre)   8 osôb – muži


Prijímateľom sociálnych služieb je zabezpečené prepojenie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a ďalšími podpornými službami v komunite.

Ubytovanie prijímateľov je zabezpečené v piatich samostatných budovách so spoločným dvorom obklopeným krásnym parkom s oddychovými zónami, altánkami a záhradným krbom. 

Zariadenie v predchádzajúcich rokoch realizovalo rekonštrukcie kuchyne, práčovne, čistiarne odpadových vôd, hygienických priestorov v ubytovacích domoch Breza, Javor, Platan, Lipa, a priebežne pokračuje na prispôsobení ďalších objektov k legislatívnym požiadavkám, s dôrazom na komplexnú debarierizáciu budov.

Prijímateľom, sú podľa ich potrieb a preferencií, vo vyhradených priestoroch zabezpečené rôzne aktivity a terapie ako napríklad dramatoterapia, arteterapia, prvky muzikoterapie a relaxačné techniky v priestore snoezelen. 

Aktivity, zamerané na rozvoj pracovných zručností sa ponúkajú v keramickej a stolárskej dielni, na vedľajšom hospodárstve a v mini zoologickej záhrade, v ktorej si často nájdu miesto aj domáci miláčikovia našich prijímateľov.

Pre zmysluplné využitie voľného času a udržiavanie si telesnej a duševnej kondície sú k dispozícii  knižnica, herňa s biliardom a hudobnými nástrojmi, telocvičňa vybavená s posilňovacími strojmi, vonkajšie športové ihrisko, exteriérové fitness stroje, stolnotenisové plochy a  dvoj- a trojkolesové bicykle.

Zariadenie podporuje prijímateľov v udržiavaní si kontaktu s ľuďmi z prirodzeného sociálneho prostredia a v neustálom rozvíjaní si sociálnej siete osobne, prípadne pomocou informačných technológií. 

Spirituálne - duchovné potreby si prijímatelia uspokojujú pri kaplnke v areáli zariadenia, v kaplnke v obci a počas osobných stretnutí s pánom farárom. 

Zariadenie je miestom častých vzácnych rodinných a priateľských stretnutí, umeleckých zážitkov z koncertov detí zo základných umeleckých škôl a plné pozitívnej energie,  radosti a šťastia zažitého počas  návštevy detí z okolitých materských škôl pri príležitosti Dňa detí.