• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Trénujme si mozog

TM 8

Ako je to už u nás zvykom, aj v tomto roku sme sa s veľkým elánom zapojili do aktivít Týždňa mozgu 2024. Tento krát sme sa nesústredili iba na jedno spoločné podujatie, ale sme sa celý týždeň venovali tejto téme.  

V spoločenských miestnostiach ubytovacích domov sa prijímatelia sociálnych služieb denne  venovali cvičeniam na podporu činnosti mozgu, za podpory inštruktorov sociálnej rehabilitácie 

Dňa 14.03.2024 sme zorganizovali spoločné podujatie v spoločenskej miestnosti centra rozvoja pracovných zručností. V rámci tohto podujatia sa uskutočnila diskusia o zložení, funkcii a činnosti mozgu a vedomostné a kognitívne aktivity – cvičenia na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti. V  diskusii sa upriamila pozornosť účastníkov na mozog, jeho činnosť, zloženie a funkciu a pomenovali sa  možné ochorenia mozgu. Po zdôraznení významu cvičení na podporu činnosti mozgu nasledovali  konkrétne aktivity - cvičenia na aktivizáciu krátkodobej a dlhodobej pamäti.

Cieľom našich podujatí nebolo iba sa zapojiť do „Týždňa mozgu 2024“, ale podporiť fungovanie mozgu a trénovanie pamäti našich prijímateľov,  ktorí o ne prejavili veľký záujem a do aktivít sa aktívne a s radosťou zapájali. Diskusiu obohacovali a spestrili prijímatelia aj vlastnými skúsenosťami a znalosťami.


Zapísala: Mgr. Silvia Györgyiková – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie