• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Športové hry 2023

collage9

Dňa 12.07.2023 sme na základe podnetov od našich prijímateľov usporiadali športové dopoludnie, na ktoré sme s veľkou radosťou pozvali aj našich kamarátov z družobného zariadenia z Maďarska - Ipolypart Integrált Szociális Intézmény Ludányhalászi – DSS Ludányhalászi a tiež kamarátov z DSS Detva Piešť.

Aj keď nám v skorých ranných hodinách spočiatku počasie neprialo a prekvapilo nás rannou búrkou, ani to nás neodradilo od toho, aby sa naše priateľské stretnutie uskutočnilo. Práve naopak, keďže športové disciplíny, ktoré sme si pre našich kamarátov pripravili prebiehali vonku v nádhernom prostredí parku nášho zariadenia, takéto letné osvieženie sme v horúcich letných dňoch všetci uvítali. 

Naši hostia k nám zavítali práve v čase keď búrka doznievala a tak sme ich pozvali k amfiteátru. Naša pani riaditeľka spoločne s vedúcou sociálno-zdravotného úseku k sebe prizvali na pódium pani riaditeľku z DSS Detva Piešť a vedúcu úseku z DSS Ludányhalászi, privítala hostí a priblížila im priebeh športového dopoludnia. Zástupcovia zúčastnených zariadení  spoločne popriali prijímateľom, nielen veľa síl a šťastia v jednotlivých športových disciplínach, ale predovšetkým krásne a nezabudnuteľné spoločne strávené chvíle plné zábavy a radosti. 

Atmosféra bola výborná a chuť do súťaženia počuteľná, ale najmä viditeľná na tvárach všetkých zúčastnených. Prijímatelia mali možnosť porovnať si svoje športové výkony v disciplínach: ruské kolky, preteky na dvojkolesových a trojkolesových bicykloch, v stolnom tenise na vonkajších betónových tenisových stoloch, v preťahovaní lanom, lyžovaní na tráve a v šachovom turnaji. 

Súťažiaci sa navzájom povzbudzovali a mali veľkú podporu aj v obecenstve, ktoré im fandilo a tlieskalo. Veľmi obľúbené boli najmä trojkolesové bicykle, na ktorých si svoje zručnosti vyskúšali, aj tí prijímatelia, ktorí s bicyklovaním nemajú veľa skúseností, pretože im pri tom ochotne pomáhali sociálne pracovníčky a inštruktori sociálnej rehabilitácie. Nebola by to však tá pravá zábava, keby na nej chýbala dobrá hudba, o ktorú sa postarali naši dvaja prijímatelia-         DJ Janko a DJ Štefan. 

Víťazi jednotlivých športových disciplín boli za svoju šikovnosť odmenení balíčkom sladkostí a diplomom. Ocenení však boli všetci prijímatelia, ktorí sa Športových hier zúčastnili a okrem dobrej nálady a spomienok si so sebou odnášali aj pamiatku, v podobe diplomu, medaily a balíčka so sladkou odmenou, aby na tento spoločne strávený deň mohli ešte dlho spomínať.

Napokon zvíťazili všetci súťažiaci prijímatelia lebo „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa,“ zabaviť sa, zlepšiť si kondičku, zažiť pocit spolupatričnosti a zadosťučinenia pri športovom úspechu. 

Ceny výhercom a všetkým zúčastneným odovzdala vedúca sociálno-zdravotného úseku             Mgr. Veronika Zaušková a predsedkyňa Občianskeho združenia Štvorlístok pre každého         Ing. Martina Ivanová. 

Za chutné občerstvenie v podobe kotlíkového guľáša a opečených špekáčikov so slaninkou a cibuľkou ďakujeme našim šikovným inštruktorom sociálnej rehabilitácie z Centra rozvoja pracovných zručností, ktorí sa takýmto spôsobom postarali o to, aby sme počas celého športového stretnutia mali dostatok energie. Občerstvenie a ceny pre zúčastnených prijímateľov boli zabezpečené v spolupráci s OZ Štvorlístok pre každého, za čo OZ veľmi pekne ďakujeme. 

Spoločne sme strávili nezabudnuteľné chvíle na čerstvom vzduchu, ktoré boli plné športu, zábavy, hudby, radosti a smiechu a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutia. 


Zapísala: Mgr. Miroslava Oravcová - sociálna pracovníčka

Priložené fotografie