• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Školenie zamestnancov v deeskalačných technikách

20231024_130217

Zamestnanci DSS Čeláre-Kírť si rozširovali svoje vedomosti vo využívaní deeskalačných techník pri práci s prijímateľmi sociálnej služby.

Absolvovali 1. modul vzdelávania - Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami            v sociálnych službách

Tento modul sa skladal z dvoch častí: 

Prvá časť bola prednáška Základy psychiatrie a deeskalácia, ktorej sa zúčastnili dňa 12.10.2023 sociálne pracovníčky v Žiline. Prednášajúcim bol psychiater MUDr. Juraj Knížat.

Druhú časť - praktické 2-dňové výcvikové vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23.-24.10.2023 v DSS Čeláre-Kirť, vedené psychológom Doc. PhDr. Tiborom Romanom PhD., zamerané na prácu s vlastnými emóciami z hľadiska deeskalácie absolvovalo dvanásť zamestnancov. 

Cieľom kurzu bolo nadobudnutie schopnosti predvídať vznik krízy, identifikovať potenciálne riziká vzniku krízy a schopnosti riešenia krízy prostredníctvom deeskalačných techník ako alternatív k izolácii a obmedzovacím prostriedkom v sociálnych službách.


Zapísala: Mgr. Veronika Zaušková – vedúca SZÚ

Priložené fotografie