• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Potulky Fiľakovom

1

Bol to neobyčajný, horúci, jasný deň. Ráno nás zobúdzali teplé letné lúče slnka a po raňajkách sme sa vybrali na plánovaný zájazd do Fiľakova, s klientmi z ubytovacích domov LIPA a Gaštan.  Náš svet zrazu dostal iný nádych a účastníci zájazdu po celý čas výletu boli šťastní. 

Prešli sme hradnou zrúcaninou a predstavovali sme si, ako mohol vyzerať hrad v 13. storočí,  ktorý aj teraz je výraznou dominantou mesta Fiľakovo na slovensko-maďarskom pomedzí. Vzácny hrad bol     v tureckom vlastníctve takmer 40 rokov. Stal sa centrom tzv. fiľakovského sandžaku (turecký správny okres), ktorý zahŕňal celé Poiplie. Hrad sa podarilo od Turkov získať v roku 1593. Jeho ďalší osud sa spečatil v roku 1682, keď ho dobyli povstalecké vojská Imricha Thökölyho a odvtedy pustne.

Pri vstupe do hradu sa dvíha mohutná pentagonálna Bebekova bašta, ktorá je zastrešená a v hrubej podobe sa zachovala dodnes. V jej obvodovom murive možno vidieť do polovice zarytú kamennú delovú guľu z obliehania v roku 1682. V bašte je zriadená expozícia histórie hradu a mesta. V hornom hrade možno nájsť zvyšky paláca, strážnu vežu a polkruhovú delovú baštu (tzv. hodinovú). Z hradu sa ponúka nádherný výhľad na mesto a jeho okolie. V roku 2017 Hradné múzeum vo Fiľakove rozšírilo a zmodernizovalo svoje stále expozície. Paleontologické nálezy vyhynutých stavovcov sa doplnili  o skameneliny bezstavovcov, odtlačky rastlín a lastúrnikov z okolia Fiľakova, preto sa názov výstavy tohto roku zmenil na „Pamiatky skamenelého života v okolí Fiľakova“. Stálu expozíciu „Stáročia Fiľakovského hradu“ spestrila rekonštrukcia avarského mužského hrobu, slávnostného ženského oblečenia z doby bronzovej a oblečenia Štefana Koháryho II. – posledného hradného kapitána.

Naši návštevníci mali veľký zážitok keď vstúpili na štvrté podlažie, kde sa vytvoril oddychový kútik s veľkoplošnými obrazovkami, kde sa premieta video s 3D rekonštrukciou pôvodného stavu hradu a zábery z rozličných podujatí. 

Po chutnej zmrzline sme si pozreli Rímskokatolícky kostol a františkánsky kláštor. Vstupenka do hradu zahŕňa aj výstavu inštalovanú vo františkánskom kláštore vo Fiľakove, zameranú na históriu tejto budovy a rehole františkánov.

Oproti kostolu v reštaurácii Európa sme si vychutnali tzv. Slovenský hamburger, o ktorom sa klienti vyjadrili, že bol najlepší a najchutnejší aký kedy jedli.

Po návrate domov porozprávali všetkým, ktorí nechceli deň stráviť s nami, že aj napriek horúčave to bol ich najlepší deň tohto roka.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová - sociálna pracovníčka

Priložené fotografie