• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Poďakovanie Nadácii Orange

čistička vzduchu

Touto cestou by sme sa chceli  v mene prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť poďakovať Nadácii Orange za pomoc a podporu v čase núdze, v čase pandémie COVID 19.

Vďaka získaným financiám pomocou výzvy Nadácie Orange „Pomoc v čase núdze“ sme posilnili ochranu prijímateľov sociálnych služieb v čase pandémie. Zo získaných 300,- € boli zakúpené jednorazové  ochranné rúška a čistička vzduchu, ktorá odstráni zo vzduchu baktérie, a vírusy. 

Prijímatelia sociálnych služieb a členovia OZ „Štvorlístok pre každého“ sú nesmierne vďační členom komisie, ktorí schválili náš projekt a tým pomohli v čase núdze. 

Predmety získané vďaka výzve sú veľkou pomocou v čase pandémie, ale aj potom, nakoľko čistička vzduchu odstraňuje zo vzduchu veľké prachové častice, baktérie, vírusy, plesne, roztoče, zápach a aj iné druhy alergénov.


Priložené fotografie