• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Máj, máj zelený ...

collage 9

Stavanie mája je krásnou ľudovou tradíciou. S príchodom mája, mesiaca lásky, prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov, ktoré sú symbolom príchodu jari, znovu sa obnovujúcej prírody a lásky. Aj v našom zariadení si túto tradíciu zachovávame. Dňa 30. apríla sa u nás v zariadení sociálnych služieb Salustia konalo kultúrne podujatie spojené so stavaním mája. 

Stavanie mája je slovenská tradícia, ktorá sa dodnes dodržiava v mnohých slovenských mestách a obciach. Mládenci májom vyjadrovali náklonnosť dievčinám a zároveň máj symbolizoval hojnosť. Stužkami ozdobený strom symbolizuje aj zdravie pre všetky dievčatá a ženy a oslavuje vitalitu nositeliek života, ich krásu a ženskosť. 

Prijímateľky zariadenia sociálnych služieb, za pomoci zamestnankýň zariadenia, každoročne vyzdobia pestrofarebnými stužkami z krepového papiera kruh pod vrcholcom mladého stromčeka. Vytvoria sprievod, ktorý sa presunie areálom ZSS  až k administratívnej budove, kde sa po krátkom príhovore máj vztýči a ukotví. Tradičný májový sprievod sprevádzal hrou na harmonike náš prijímateľ Števko a doprevádzali ho naši prijímatelia a prijímateľky odetí v krojoch. Nechýbal tanec, krátky kultúrny program vo forme básní a piesní, no a všetci sa potešili chutnému občerstveniu. 

Máj bude počas celého mesiaca zdobiť vchod do nášho zariadenia. Postavený máj je podľa tradícií verejným vyznaním lásky, tak aj tento náš kolektívny máj je dôkazom toho, že v ZSS Salustia-SZSZI Salustia je lásky a porozumenia dostatok. 

Zapísala: Mgr. Miroslava Oravcová, MBA – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie