• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Každý hlas sa počíta ...

collage 4

Opäť sme tu mali obdobie, kedy občania Slovenskej republiky rozhodovali o svojich zástupcoch vo vedení štátu, tentokrát si volili novú hlavu štátu - prezidenta Slovenskej republiky. Aj pri tejto príležitosti sme oslovili tých prijímateľov, ktorí majú volebné právo, či majú záujem zúčastniť sa na Prezidentských voľbách. 

Záujem voliť v prvom kole prezidentských volieb prejavilo 15 prijímateľov s trvalým pobytom v našom volebnom obvode a 1 prijímateľ mal vybavený hlasovací preukaz z miesta trvalého pobytu. O tomto počte záujemcov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa na voľbách sme informovali príslušný Obecný úrad v Čelároch a požiadali sme ich, aby v deň volieb navštívila volebná komisia aj naše zariadenie, aby mali aj naši prijímatelia možnosť podporiť svojho kandidáta uchádzajúceho sa o post hlavy štátu. 

V zariadení sme uskutočnili predvolebné stretnutie, na ktorom sme prijímateľom  bližšie predstavili kandidátov na prezidenta a novými zmenami v kandidatúre, aby mali čas popremýšľať a rozhodnúť sa komu dajú svoj hlas vo voľbách. V rámci predvolebného stretnutia sme si s prijímateľmi objasnili aj to, ako bude volebný deň prebiehať. 

Dňa 23. marca 2024 sa konalo prvé kolo prezidentských volieb, v ktorom kandidovalo 11 kandidátov na post hlavy štátu (po zrušenej kandidatúre p. Danka a p. Šveca) nakoniec v prvom kole ostalo len 9 kandidátov na prezidenta. 

Prvé kolo volieb prebehlo v našom zariadení bez komplikácií a na našich prijímateľoch bolo vidieť nadšenie z toho, že aj oni môžu takýmto spôsobom prispieť k zmene a lepšej budúcnosti našej krajiny. 

Do druhého kola prezidentských volieb postúpili dvaja kandidáti – Ivan Korčok a Peter Pellegrini. Opäť sme teda oslovili našich prijímateľov, či majú záujem zúčastniť sa druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa konalo 06. apríla 2024. Záujem prejavilo 14 prijímateľov s trvalým pobytom vo volebnom obvode a 1 prijímateľ mal vybavený hlasovací preukaz.

Na predvolebnom stretnutí sme prijímateľom predstavili dvoch postupujúcich kandidátov, ktorí sa v druhom kole prezidentských volieb uchádzajú o hlasy voličov a informovali sme ich o priebehu volieb v našom zariadení. 

Rovnako ako v prvom kole, aj v druhom kole sme o počte záujemcov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa na voľbách informovali príslušný Obecný úrad v Čelároch. Volebná komisia navštívila naše zariadenie 06. apríla v popoludňajších hodinách. 

Na volebný deň boli naši prijímatelia svedomito pripravení, vyobliekali sa do sviatočných šiat a netrpezlivo očakávali príchod volebnej komisie s prenosnou volebnou urnou.  Voľby prebehli bez komplikácií a naši prijímatelia boli na svoju účasť vo voľbách patrične hrdí. 


Zapísala: Mgr. Miroslava Oravcová, MBA – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie