• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Grantové programy 2017

Oravkin 2017 (2)

Ako každý rok aj v roku 2017 sme žiadali finančnú  podporu pre našich PSS cez projekt Opora SPP. Marián získal finančnú čiastku aby mohol uskutočniť jeho veľký sen, čo je  využívať svoj talent rozprávača, herca. Má jasnú predstavu o svojich plánoch - natáčať filmy priamo v zariadení s reálnymi ľuďmi a zvieratami v ich vlastnom prostredí a zachytiť skutočné situácie. Jeho filmy by slúžili ako propagačné materiály zariadenia, ako vhodný materiál pre rodinných príslušníkov a návštevníkov zariadenia. Chce v tomto zariadení za sebou niečo zanechať a ako vravieva "zapísať sa do histórie zariadenia".

Jeho ciele boli naplnené iba z časti nakoľko sme nezískali plnú čiastku požadovaných finančných prostriedkov. Marián bol trošku sklamaný keď sme v predajni tak dlho skúmali cenové ponuky. Chcel by mať všetko a hneď. Trvalo to, kým som ho povzbudila, aby bol spokojný. Za získané peniaze 300Eur.- sme zaobstarali projektor, Marian sám financoval plátno a s fotoaparátom sme začali vyrábať zábery. Prijímatelia ktorý nedokážu cestovať mohli byť oboznámení s dianím, čo ostatní prežili na zájazdoch. Mali z toho veľký zážitok, napríklad ako keby pred nimi tancovali dievčatá z DSS Femina Veľký Blh. V rámci projektu Marian vytvoril zábery na návštevách rôznych zariadení, na zájazde v Lučenci kde ho zaujala rekonštruovaná budova Synagógy. Svoje zábery vytváral aj keď nás navštívila ZUŠ z Balogu nad Ipľom alebo aj vtedy, keď sme mali besiedku s pracovníčkami Červeného Kríža z Veľkého Krtíša. Premietal cez USB  kľúč zachytené zábery na oddelení Lipa a aj v spoločenskej miestnosti. Reakcia ostatných PSS bola vďačná a to Mariána posúva dopredu. Niekedy premietanie záberov by bolo aj nudné ale vždy a všetko zachráni  Mariánov herecky, recitátorský výkon, ako to prednáša ostatným a ako sa do toho vžije. 

V budúcnosti plánujeme pre Mariana zaobstarať počítačovú zostavu a vytvoriť  na oddelení Lipa krúžok, divadelné scénky spojené s filmovaním a fotografovaním. Takto chceme docieliť, aby sa do práce mohli zapojiť aj viacerí prijímatelia sociálnych služieb a aby sme mohli nahrať vytúžený film o ich živote.

Zapísala: Mgr. Mária Víziová zodpovedná osoba za projekt

Priložené fotografie