• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Grantové programy 2016

Vrabec (1)

V roku 2016 sme získali cez projekt Opora pre nášho klienta  Ondreja finančnú čiastku, ktorá mu umožní zlepšovanie jeho záujmovej činnosti práce s drevom. Veľmi rád pracuje s drevom, vyrába poriská do náradia, opravuje drobné kusy nábytku a vyrába darčekové predmety. Ondrej má vďaka schváleniu cieľov jeho individuálneho plánu nové pomôcky na obrábanie dreva, na základe  ktorých sa môže postupne zdokonaľovať vo svojich zručnostiach. Táto činnosť ho baví a venuje sa tomu  každú stredu. Je tak podporovaný jeho  psychomotorický rozvoj a posilňuje sa aj jeho pracovná aktivita. Spolu s inštruktorom sociálnej rehabilitácie má možnosť prehlbovať svoje remeselné zručnosti. Ondrej často zrealizuje svoje nové nápady na skrášlenie parku či záhonov. Z poskytnutých fondov sme nakúpili pomôcky, ktoré sú v dielni potrebné a Ondrej ich využíva pri výrobe drevených predmetov. Najväčšiu radosť mu urobilo a potvrdilo zmysluplnosť jeho práce to, že sám mohol predávať svoje výrobky na podujatiach ako Ladomerský anjel alebo Domovácke trhy vo Veľkom Krtíši. Projekt sme uzavreli 22.11.2016 keď sa konala výstava jeho výrobkov, ktorá mala veľmi pozitívnu odozvu u ostatných klientov aj u zamestnancov nášho zariadenia ako aj u členov OZ Štvorlístok pre každého. Veríme že aj toto motivuje ostatných klientov a tiež sa zapoja do fungovania drevárskej dielni čím ich pracovná terapia bude len napredovať a budú tráviť pekné pracovné chvíle v dielni pod dohľadom inštruktora sociálnej rehabilitácie. Získajú tak príležitosť opäť uplatňovať svoje skúsenosti a schopnosti pri príprave darčekových predmetov a ďalej rozvíjať svoje zručnosti.  Projekt Opora podporila Nadácia SPP sumou 500 €.

Zapísala: Bc. Mária Víziová

Priložené fotografie