• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Grantové programy 2014

OZ výstava 2014  (3)

Dňa 4.12.2014 o 10.00 hod sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy „Pohľad na svet očami hendikepovaných ľudí“ na Obecnom úrade v Bušinciach. Výstavu organizovali členovia OZ Štvorlístok pre každého pri DSS Čeláre-Kírť.  Táto  výstava bola zrealizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Touto cestou ďakujeme predstaviteľom BBSK za podporu našej snahy, nakoľko poslaním  nášho občianskeho združenia je okrem iného aj zviditeľnenie zdravotne postihnutých ľudí ktorý žujú medzi nami a sú trošku iný....  

Prezentáciu umenia hendikepovaných ľudí slávnostne otvorila predsedkyňa OZ – Mgr. Miroslava Vargová a starosta obce Bušince – Ing. Zoltán Végh. Vo svojich príhovoroch vyzdvihli dôležitosť tejto výstavy. Výstavu označili za bránu medzi hendikepovanými občanmi a zdravou populáciou.  Vyjadrili svoju vďaku a obdiv učiteľom, vychovávateľom a všetkým ľuďom, ktorí sa venujú telesne, mentálne a ináč postihnutým deťom či dospelým. Na záver príhovorov klient DSS Čeláre Kírť zaspival pesničku a žiak zo ŠŠ zo Želoviec predniesol báseň na tému blížiacich sa Vianočných sviatkov.

Po slávnostnom otvorení výstavy návštevníci mohli obdivovať umenie klientov DSS Čeláre-Kírť, DD a DSS Veľký Krtíš, mladých ľudí zo Želoviec, z Olovár, zo Špeciálnej školy vo Veľkom Krtíši a ďalších zdravotne a telesne postihnutých ľudí z okresu Veľký Krtíš. Výstavu tvoria kresby, maľby, výšivky, háčkované predmety, predmety z papiera, z keramiky a ďalšie zaujímavé výtvory týchto výnimočných a jedinečných ľudí. Počas výstavy niekoľko klientov DSS Čeláre-Kírť reálne predvádzalo svoje umenie. Pán Dubaj prezentoval svoj talent v čipkovaní a vyšívaní. Pán Hronec, náš maliar, maľoval krajinku na plátno a pochválil sa aj svojimi olejovými maľbami. Pán Ondrejka predviedol umenie drevorezby a pán Bauer vyšíval a  zahral aj na harmonike. 

Krásne diela nadchli všetkých návštevníkov výstavy a vyslúžili si obrovský obdiv. Veríme, že touto cestou sa nám podarilo otvoriť veľkú bránu handikepovaným ľuďom na ceste k ich integrácii do spoločnosti, lebo ich talent si zaslúži pozornosť a podporu nás všetkých občanov.  

Priložené fotografie