• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

Fašiangy v ZSS Salustia – SZSZI Salustia 2024

1708954310966

Fašiangy sú obdobím, ktoré trvá od troch kráľov do popolcovej stredy a je sprevádzané rôznymi veselicami. Na popolcovú stred začína pôst, ktorý trvá 40 dní. Pred týmto pôstnym obdobím sme sa dňa 13.02.2024 aj my v našom zariadení rozhodli zavŕšiť čas veselosti maškarným plesom. Karnevalové masky a kostýmy si prijímatelia sociálnej služby svedomito pripravovali už niekoľko dní dopredu a pravidelne nacvičovali program úvodu do fašiangovej oslavy na tento rok. Oslava fašiangov sa začala programom s pochovávaním basy, ktorý si pripravili prijímatelia spoločne s inštruktormi sociálnej rehabilitácie, po ňom nasledovala prehliadka masiek. Po úvodnom programe začala veselá zábava. Do rytmu nám hral DJ Štefan a naši prijímatelia sociálnej služby sa vytancovali do sýtosti. Keď im už vyhladlo pochutnali si na opekaných špekáčikoch s cibuľou a slaninkou, zavŕšili to chutnými šiškami, po ktorých si ešte chvíľu spoločne posedeli a podebatovali medzi sebou.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde......

Zapísala: Mgr. Katarína Tatárová – sociálna pracovníčka

Priložené fotografie