• Vitajte v ZSS Salustia - SZSZI Salustia
Jazyk/Nyelv 

,, Zeleň pre pokoj duše“ - vyhodnotiaca správa

Zeleň pre pokoj (7)

Vďaka finančnou podporou BBSK sa podarilo realizovať náš projekt,, Zeleň pre pokoj duše“, cieľom bolo obohatenie bezprostredného životného prostredia prijímateľov sociálnych služieb Čeláre-Kirť. Každoročným prínosom projektu bude skrášlenie a zútulnenie životného prostredia, ktoré obklopuje našich prijímateľov sociálnej služby a ktoré významne vplýva na ich psychické zdravie, vyvoláva v nich vyvoláva pocit pokoja a bezpečného domova.

  Aktivity projektu boli výsadba stromov a zelene v areály Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť. Areál DSS má rozlohu takmer 10 ha, ktorý je nutné neustále udržiavať a zveľaďovať, preto sme sa zamerali na jeho revitalizáciu. Prístupové cesty Domova sociálnych služieb Čeláre-Kirť desaťročia zdobili prekrásne živé ploty z krušpánu.  Živé ploty lemovali hlavné cesty areálu, chránili trávnik pred vyšliapaním, vymedzovali priestor a robili ho útulnejším. V terajšej dobe už neplnia svoju estetickú funkciu lebo  sú  prestarnuté, suché a ničí ich kalamitný škodca vijačka krušpánová.

Plány, po neočakávaných obmedzeniach na realizáciu projektu sme mali veľké, a vtedy sme ani netušili čo to je pandémia Covid - 19. Zasiahli nás nečakané chvíle, prišli veľké horúčavy, potom mesačné dažde, silné vetry  a polámané stromy. Ani počasie, ani pandémiu nevieme ovplyvniť. Naša práca sa musela začať výrubom krušpánov a potom nasledovala úprava terénu. V rámci aktivít projektu sme krušpán nahradili vtáčím zobom. Ten nepotrebuje chemickú ochranu a je nenáročný na prostredie lebo dobre znáša sucho. Počas prác sme museli odstrániť aj polámané stromy. ZŠ a MŠ sme z aktivít  vynechali kvôli bezpečnostným predpisom. Pri výsadbe nám pomáhali dobrovoľníci z radov prijímateľov sociálnych služieb, ktorí boli odmenení chutným guľášom.

Prebiehanie činnosti projektu ,,  Zeleň pre pokoj duše“ s finančnou podporou BBSK bola prezentovaná na webovej stránke OZ ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHO a na nástenkách okolitých obecných úradov. Veríme že o rok budeme môcť ako poďakovanie zaslať nové zábery  za predpokladu, že zakúpená zeleň za finančnej podpory Banskobystrického samosprávneho kraja sa zakorení.

Touto cestou ďakujeme predstaviteľom BBSK za podporu našej snahy, myslíme si, že spoločnými silami a s dokonalou tímovou prácou sa dá všetko dosiahnuť.

Priložené fotografie